Kozmetik GMP Danışmanlığı

Kozmetik GMP Danışmanlığı

Kozmetik GMP Danışmanlığı

GMP İyi Üretim Uygulamaları, bir kalite yönetim sistemidir. Beşeri ilaçlar, kozmetik, veteriner tıbbi ürünler, medikal cihaz, gıda gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda, donanım ve sistemlerde üretilmesini garanti altına alır.

GMP İyi Üretim Uygulamaları, bir kalite yönetim sistemidir. Beşeri ilaçlar, kozmetik, veteriner tıbbi ürünler, medikal cihaz ve gıda gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda, donanım ve sistemlerde üretilmesini garanti altına alır.

a) Kozmetik üretim yerleri için GMP iyi imalat uygulamaları 

Kozmetik ürünlerin üretimini organize etmede ve gerçekleştirmede, ürün kalitesi üzerinde etkisi olabilen insan faktörünün, teknik ve idari faktörlerin etkin bir şekilde kontrol edilen kalite güvence sistemidir.

► Kozmetik üretim yerleri için GMP iyi imalat sisteminin kurulumu
► Kozmetik üretim yerleri için var olan GMP iyi imalat sisteminin iyileştirilmesi 
► TSE-EN ISO 22716 Kozmetik iyi imalat uygulamaları standardı'na uygun kurulum

b) Beşeri Tıbbi Ürün GMP Denetim Başvuruları yurt dışında üretilip, ülkemize ithal edilecek ürünler için yapılacak başvurulardır. Başvurusu yapılacak olan yerler Beşeri Tıbbi Ürün üretim yeri; müstahzarın kullanıma hazır hale gelinceye kadarki üretim aşamaları olan bulk üretim (primer ambalajlama öncesi farmasötik formun üretimi), primer ambalajlama, sekonder ambalajlama ve seri serbest bırakma yerlerini içeren yer/yerlerdir.

GMP uygulamasının özellikleri,
1- Uluslararası ticarette kolaylık sağlar.
2- Üretim yapılırken bu sürece çeşitli bulaşıklıkların (kontaminasyon), karışıklıklar ve hataların engellenmesi için ilgili süreçleri ve bunun için kurulan organizasyonu denetlemeye çalışan bir sitemdir.
3- Bu kalite kontrol siteminde ürünün sürekli takibi ve en sağlıklı şekilde kullanıcıya ulaşması sağlanır.
4- Ürünün en iyi şekil üretilmesini ve kullanıcıya ulaştırmasına dayanır.
5- Firma içinde üretim güvenliği bilincini arttırır.
6- Kamuoyundaki güvenilirlik imajını arttırır.
7- Pazarda rekabet avantajı sağlar.
8- Müşterilerin var olan ya da gelecekte ortaya çıkabilecek isteklerinin karşılanmasını sağlar.
9- Yasal gerekliliklere uyum sağlanır.
10- Doğabilecek cezai durumlarda yasal cezaları azaltır.
11- Çalışanların motivasyonu ve çalıştığı firmadan gurur duymasını sağlar.
12- Üçüncü taraf tetkikçilerden gelecek bilgiler firmaya katma değer sağlar.