Kozmetik Firmalarının Sorumlulukları

Kozmetik Firmalarının Sorumlulukları

Kozmetik Firmalarının Sorumlulukları

Firmalar kendileri üretmiş olduğu, fason olarak ürettirdikleri ya da ithal etmiş oldukları ürünler için kanun önünde aynı ölçüde sorumluluklara sahiptirler.

Bir kozmetik ürünün sorumluğu ürünün üretimi ile değil, ürünün piyasaya sunulmasıyla ile belirlenir. Yani burada ürün fason olarak ürettirilmiş olsa dahi ürünün sorumluluğu, ürünün piyasadaki ambalajında adı geçen sahibine aittir. 

Bunu aşağıdaki üç durum ile açıklayabiliriz.

1- Bir firma ürünü kendisi üretip kendi satıyorsa ve ürün etiketinde ürün sahibi olarak kendi bilgileri yer alıyorsa ise bu üründen kendisi sorumludur.

2- Bir firma kendi markası ile başka bir üreticide fason olarak kozmetik ürün ürettiriyor ve ürün etiketinde kendi firma bilgileri bulunuyorsa üründen kendisi sorumludur.

3- Bir firma yurt dışından kozmetik ürün ithal edip iç piyasada satıyorsa bu kozmetik üründen kendisi sorumludur ve tüm işlemleri yapmak zorundadır.

Bahsettiğimiz bu sorumlulukları da aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

► Sorumlu Teknik Eleman Bulundurmak: Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler.

► Sağlık Bakanlığı veri tabanına ürün bildirimleri ve UZEM bildirimi yapmak,

► Ürün etiketini mevzuata uygun şekilde hazırlamak,

► Ürün Bilgi Dosyası (ÜBD) hazırlamak.