Biyosidal Ürünlerde Ruhsatlandırma

Biyosidal Ürünlerde Ruhsatlandırma

Biyosidal Ürünlerde Ruhsatlandırma

Antibakteriyel ibareli hijyen ürünleriniz ve dezenfektanlarınızın ruhsatlandırılması yasal zorunluluktur. Ruhsat alınmadan herhangi bir biyosidal ürünün piyasaya sunulması yasaktır.

Bakanlık tarafından uzman nezaretinde kullanılması şartıyla izin verilen biyosidal ürünlerin üretimi öncesinde, yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin tedarik edilerek faaliyet gösterilecek ilin müdürlüğüne müracaat edilip izin alınması zorunludur. Bu izin ve ruhsat işlemlerinin takibi sırasıyla aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

1- Ruhsat ön başvurusu
2- Etiket taslağının onayı
3- Rest ve stabilite çalışmaları
4- Dosya hazırlama
5- Ruhsat