Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirmesi Raporu

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirmesi Raporu

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirmesi Raporu

Türkiye içinde piyasaya satışını yaptığınız, ithal ettiğiniz, kendi adınıza fason olarak ürettirdiğiniz ürünlerinizin ürün çeşit ve sunumuna göre değişkenlik gösteren bilgi/belgelerin hazırlanmış, güncelliği sağlanmış ve resmi makamlarca istenildiği takdirde sunulabilmesi şarttır.

Bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi için üretici, ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyelerini göz önüne alır. Bu amaçla, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özelliklerini göz önünde bulundurur. Üç yaşından küçük çocukların kullanımı için hazırlanan ürünler ile dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri için özel güvenlilik değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi; bu kişinin, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli tecrübeyi haiz bulunması gerekmektedir.
Kozmetik Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Bu nedenle ürün piyasaya arz edilmeden önce sunduğunuz ürünlerin henüz formül aşamasındayken bile güvenilirliğinden emin olunması gerekmektedir ve ürünlerinizin bir uzman kontrolünde bu değerlendirmeden güven aralığında geçmesi gerekmektedir.
 
Bir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri öncelikli olarak göz önünde bulundurularak üretimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 
Bunlara ek olarak,
 
► Stabilite raporunun hazırlanması,
► Etiket kontrolü,
► İçerik mevzuat araştırması,
► Toksikolojik değerlendirme yapılması,
► Kozmetik ürüne ait spesifikasyonların belirtilmesi gerekmektedir.