Sorumlu Teknik Eleman Atama

Sorumlu Teknik Eleman Atama

Sorumlu Teknik Eleman Atama

Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir.

Sorumlu teknik eleman: Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog unvanına sahip olan ve piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumlu olan kişiyi, ifade eder.

Ürünlerini fason ürettiriyor dahi olsanız firmanızda bir Sorumlu Teknik Eleman (Mesul Müdür) bulundurmanız zorunludur.

Sorumlu teknik eleman atandığı müessesenin profesyonel yeterliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle sorumlu teknik eleman olarak görev yürüten kişinin bu alandaki gelişmeleri ve Ulusal Kozmetik Mevzuatındaki güncellemeleri takip etmesi üretici açısından önem arz etmektedir.